Instalace skleníku svépomocí

Pokud jste se rozhodli pro instalaci skleníku svépomocí, na následující řádcích naleznete informace, které by Vám měly při stavbě skleníku pomoci. Jedná se především o doplňující informace, které z praxe považujeme za kritické či v rámci výrobcem dodávaného návodu za ne zcela jasné.

Před zahájením instalace doporučujeme si nejprve rozdělat balík s profily a ty si rozložit po jednotlivých typech, abyste měli o nich přehled. My k tomu při instalacích používáme velký stůl, kde následně montujeme okna a dveře (což je příjemnější než si vše chystat například na zemi).

Instalace základového profilu

Následující postup je totožný jak pro skleníky na podezdívce (Maxi on Wall, Gothic, atp.), tak pro skleníky, které nejsou na podezdívce a nebyly dodány se samonosnou základnou a instalující se tak na betonové základy. V takovém případě Vám odpadá starost s otvorem pro dveře, neboť profil na straně s dveřmi je v jednom kuse a s usazením profilu v rámci připravených základů máte větší volnost.

 1. Prvním krokem, který doporučujeme před usazováním základového profilu, je rozmístění základových profilů na podezdívku a kontrolu případných nerovností podezdívky. Naše zkušenost je taková, že většinou má vrch podezdívky větší či menší nedostatky – především starší cihly jsou různě prohnuté, stočené do vrtule, mají odlišnou výšku apod. Bohužel též u ztraceného bednění často vznikají výškové odskoky mezi jednotlivými tvarovkami. Základový profil pak po přišroubování tyto nerovnosti kopíruje a ty se tak přenášejí do zbytku konstrukce. To následně může komplikovat instalaci dalších částí skleníku, osazení skel, o často nemožném slícování rohů nemluvě. Především je potřeba si pohlídat zvýšená místa a úhlovou bruskou s příslušným kotoučem či jiným pro Vás dostupným nástrojem nerovnosti srovnat. Propadlé části podezdívky jsou snadno řešitelné podložkami či klínky, především při lícování profilů v rozích Vám budou užitečným pomocníkem.
 2. Usazení základového profilu – alfa a omega instalace. Je-li základový profil dobře usazený, tak riziko dalších chyb je minimální. Pro pravoúhlost je potřeba si pohlídat diagonály, pokud jsou stejně dlouhé či se liší v rozmezí 5 mm, tak je vše v pořádku. Nevhodnější je začít profily srovnávat od té strany, kde je otvor pro dveře, který je pevně dán. Tato strana s dveřmi je tvořena dvěma profily a je trochu komplikovanější na usazení. Jednak je potřeba si pohlídat, aby profily byly v jedné linii. Stejně tak je třeba si ohlídat vzdálenost mezi profily v místě otvoru pro dveře. U jednokřídlých dveří ponecháváme vzdálenost mezi základovými profily 915 mm, u dvoukřídlých 1515 mm (výkresy pro podezdívku mají otvor pro dveře o 5 mm širší jako rezervu pro případné nepřesnosti během zdění).
  Pokud máte profil srovnaný a rozdíl mezi úhlopříčkami je do 5 mm, tak tužkou zaznačíme na podezdívce obrys základových profilů. Ty po zakreslení ponecháváme na podezdívce a pokračujeme následujícím bodem.
  Tip – v rámci instalací si usnadňujeme práci a základové profily si v rozích spojujeme k sobě úhelníky. Stejně tak profily na straně se dveřmi si spojujeme dlouhým profilem k sobě. Poté se základové profily chovají jako celek a usazování je podstatně snazší. Pro sešroubování používáme drážku v základovém profilu a v ní vložené šrouby se šestihrannou hlavou, které se používají ke stavbě skleníku, alternativně lze využít již předvrtané otvory pro sloupky.
 3. Předvrtání základového profilu – pro uchycení základového profilu k podezdívce je nutné do něj předvrtat díry pro šrouby. Ty se vrtají v ose již předvrtaných děr pro sloupky, aby hlavičky šroubů byly pod sloupky schované. Pro jejich rozměření použijte námi dodané šablony, přičemž u modelů s užším zasklením (36 cm) je postačující provést kotvení pod každým druhým sloupkem. Základové profily navrtáváme pro přiložené nerezové šrouby vrtákem o průměru 6 mm, u okenních šroubů pak vrtáme otvor o průměru 8 mm.
 4. Po předvrtání základových profilů si skrz navrtané otvory naznačíme tužkou pozice děr na podezdívce. Kvůli hloubce otvoru k tomu doporučujeme tužky Pica či jim podobné od jiných výrobců. Alternativně lze skrz otvor v profilu udělat rovnou návrt do podezdívky, v takovém případě si pouze hlídejte případné posunutí profilů při manipulaci s vrtačkou. Po naznačení děr do podezdívky je možné profily z podezdívky odstranit a pustit se do vrtání kotevních otvorů.
 5. Uchycení základového profilu. V rámci instalace skleníku z naší strany zohledňujeme při kotvení materiál, z kterého je podezdívka postavena a zda je skleník instalován v oblasti, kde jsou větší poryvy větru. Standardně výrobce dodává ke skleníkům hmoždinky s nerezovými šrouby. Tato varianta je bez problémů použitelná pro kotvení do podezdívek z litého betonu či ze ztraceného bednění (za předpokladu, že je vyplněné kvalitním betonem, který se nedrolí). Pro hmoždinky v takovém případě vrtáme do podezdívky otvory 8 mm vrtákem.
  U cihlových podezdívek, ať už z pálených či betonových cihel, pro uchycení používáme v rozích výrobcem dodávané nerezové šrouby s hmoždinkami, které poskytují při usazování základového profilu určitou míru flexibilitu. Pro kotvení ve zbývajících otvorech používáme výhradně okenní šrouby. Ty jednak představují bezrozpěrnou metodu, kdy nehrozí roztržení cihel oproti hmoždinkám, které se při zašroubování šroubu rozpínají. A též nepovažujeme za dostatečné ukotvení skleníku výhradně do vrchní řady cihel. Okenní šrouby nám umožňují provést kotvení skrz dva šáry cihel (druhý šár alespoň z 1/2) – tj. zpravidla jsou postačující šrouby délky 152 mm. Okenní šrouby vyžadují předvrtání 6 mm vrtákem u klasické cihly, pokud se těmito šrouby rozhodnete kotvit i do betonu či betonových cihel, pak se předvrtává otvor o průměru 6,5 mm. Okenní šrouby následně šroubujeme ideálně rázovým utahovákem, ale silná vrtačka by si s tím také měla poradit.
 6. Před přišroubováním základového profilu použijte plastové vložky na rohy, které přikládáme nad rámec standardní dodávky od výrobce. Bez jejich použití mohou rohy za určitých podmínek zlobit a může dojít k zatékání vody pod základový profil a do podezdívky. Dlouhý tenký zobáček plastové vložky směřuje ven a kopíruje spoj profilů. V místě spoje základových profilů, tj. v ose plastové vložky, naneste větší vrstvu “silikonu” (ne sanitárního, ideálně klempířský či ještě lépe na bázi MS polymeru, které při instalacích skleníků sami používáme – například tento či tento). Pokud máte objednaný skleník s viktoriánským hřebenem, tak na podlepení bez obav použijte dodávané lepidlo, které je totožné s lepidly v předchozích odkazech. Silikonu/lepidla na plastových vložkách může být klidně více, přebytek se při šroubování vytlačí ven a následně setře – na práci se silikony a lepidly jsou skvělé čistící ubrousky, poměrně běžně dostupné například od Den Bravenu či Soudalu . Na spoj v rozích pod rohovými sloupky ještě doporučujeme též aplikovat silikon/lepidlo, stejně tak i okolo hlaviček šroubů – pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, při následném zatížení konstrukce sklem se může mezi šrouby a základovým profilem vytvořit mezery. Tou následně může docházet k protékání kondenzátu vzniklého uvnitř svislých profilů do podezdívky.
 7. Při kotvení základového profilu začneme opět stranou, kde je otvor pro dveře. Následně si přišroubujeme zbylé profily v rozích s mezikontrolou úhlopříček, případné korekce pro srovnání uhlopříček děláme na zadní straně jejím posunutím doleva či doprava. Pokud je vše v pořádku, dokončíme uchycení základových profilů zbylými šrouby.

Viktoriánský hřeben

U skleníků s viktoriánským hřebenem instalujeme segmenty na hřebenový profil již na zemi a následně hřebenový profil instalujeme na skleník jako celek. Aby lepidlo lehce zavadlo, lepení segmentů ozdobného hřebene do profilu doporučujeme provést jako jeden v prvních úkonů, klidně i před samotnou instalací základových profilů. Postup při instalaci ozdobného hřebene je pak následující:

 1. hřeben si umístíme na rovný poklad, aby se nekroutil a mohli jste tak kontrolovat, zda jsou segmenty v zákrytu
 2. následně všechny segmenty zasuneme do drážky, zakončení je vždy vyšším „jednodílným“ segmentem
 3. rozměříme symetricky vzdálenosti od okrajů a lihovým fixem si poznačíme koncové pozice
 4. vyjmeme poslední dva segmenty (vyšší koncový + nižší „dvoudílný“ prostřední)
 5. z druhé strany si na nově vytvořené místo odsuneme zbývající segmenty tak, abychom si udělali místo na délku dvoudílného segmentu , tj. posunutí o cca 33 cm – tento krok činíme proto, abychom nenanášeli více lepidla než na délku dvoudílného segmentu, instalace pak jde lépe – viz další krok
 6. od fixou vyznačeného krajního místa si naneseme v souvislém pruhu vždy po pravé a levé straně drážky přiložené fixační lepidlo na délku segmentu (množství přiměřeně, raději však o něco více, aby v něm byly segmenty hezky vmáčknuté, přebytek se následujícím krokem zpod hřebene vytlačí)
 7. začneme prvním/krajním segmentem, který v drážce přizvedneme a protáhneme nad lepidlem k vyznačené pozici, poté jej do lepidla zatlačíme a následně mírným posouváním/“vrtěním“ v drážce dopředu a dozadu se snažíme zpod segmentu vytlačit lepidlo do stran
 8. jakmile ucítíte, že segment dosedá na drážku, tak je hotovo a pokračujeme na další, kde opět zopakujeme předchozí dva body a hlídáme si, aby segmenty byly v zákrytu a kolmé vůči hřebenovému profilu; pro případné doladění odchylek lze použít některý z profilů zasklení, který postupně přikládáme k dílcům hřebene a upravíme případné nepřesnosti

Boční okna

Boční okna jsou standardně dodávány s otevíracím mechanismem Axfaflex. V balení/sáčku s tímto mechanismem je přiložená obdélníková podložka, která se dává pod „patku“ instalovanou na podokenní profil. My ji nahrazujeme naší vlastní podložkou, která jednak poskytuje větší styčnou plochu (a větší tuhost spoje) s podokenním profilem ke kterému je Axaflex uchycen. V druhé řadě je podložka navrhnuta tak, aby bez potřeby dalšího rozměřování byla umístěna na správném místě. Směrem ven ze skleníku se umístí zkosená hrana, která se zarovná s vnější hranou podokenního profilu. Na vnitřní straně podložky na jejím středu je drobný prolis, který slouží k vycentrování podložky, kde nám jako referenční bod poslouží šroub v podokenním profilu.

Zarážky oken

Opět příslušenství námi dodávané nad rámec dodávky od výrobce. Pokud je Váš skleník bez ozdobného hřebene, tak doporučujeme nainstalovat zarážky před zasklením střechy. Abyste si vymezili umístění zarážek, pro lepší manipulaci můžete použít pouze rám okna bez zasklení.

U skleníků s ozdobným hřebenem je nasazení oken shora (viz instalační manuál) možné, avšak kvůli hřebeni je trochu komplikovanější. Aby nedošlo k nechtěnému vyhnutí segmentů, raději již zasklená okna nasazujeme do drážky ve hřebeni z boku/štítové strany. V takovém případě nejprve provedeme zasklení skleníku, instalaci těsnění a jako poslední krok (před automatickým otvíráním, pokud máte objednáno) nainstalujeme zarážky – pro instalaci těsnění je vhodné mít přístup ke střeše skrz okna. Pro snadnější instalaci si okno podepřeme, ať u jednou z  dřevěných prokládek, které jsou v balení s profily či jiným Vám vyhovujícím předmětem.

S výjimkou modelových řad Rustiq, Victorian a boční oken jsou rozdílné zarážky pro pravou a levou stranu okna – zvýšení límec jde blíže k oknu a prodloužená “nožička” směrem dopředu. Zarážka se nacvakne na hřeben tak, že zadní kratší část by zarážky by se měla zachytit za hranu drážky pro okna a následně se „zhoupnutím“ snažíme nacvaknout na drážku i druhou stranu. U zmíněných modelů Rustiq a Victorian a bočních oken si pouze hlídáme, aby límec přiléhal k rámu okna.

NASADÍME
ZHOUPNEME
A ZACVAKNEME DRUHOU STRANU

Následně doladíme pozici okna, zarážky přirazíme k rámu okna, aby mezera mezi oknem a zarážkou byla co nejmenší (případné drobná vůle ničemu nevadí). Skrz předpřipravený otvor v zarážce vrtákem o průměru 3,2 mm vyvrtáme do hřebene otvor pro zašroubování stavěcího šroubu, kterým zarážku nakonec zajistíme v dané pozici.

NAINSTALOVANÁ ZARÁŽKA ZAJIŠTĚNÁ STAVĚCÍM ŠROUBKEM

Uchycení automatického otevírání

To je možné dvěma způsoby:

 1. Výrobcem dodávanými úchyty/svorkami, viz foto níže. O něco jednodušší řešení, které však může zlobit – svorka se uchycuje k rámu skleníku v opačném směru, než je tomu dle výkresu výrobce otvírače a při otevírání okna se spoj mezi tělem otevírače a svorkou má tendenci jakoby otevírat. To může vést k tomu, že se sevření uvolní a otvírač se z uchycení vysmekne, protože veškeré síly v podstatě drží hrana plíšku a tření mezi ním a profilem ke kterému je uchycen. Zatímco u uvedené instalace dle návodu spoj sedí na profilu a při otevírání okna se otvírač může celou svou vahou opřít do profilu k němuž je uchycen. V případě modelu Gothic se musí otvírač instalovat mimo střed, což na samotnou funkci však vliv nemá. Při dotahování šroubků je potřeba být opatrný, aby vše drželo, tak je potřeba je pořádně utáhnout, ale bohužel velice snadno se u šroubků strhne závit.
UCHYCENÍ OTVÍRAČE PŘILOŽENÝMI SVORKAMI
UCHYCENÍ OTVÍRAČE PŘILOŽENÝMI SVORKAMI
 1. Přivrtání otvíračů – ač neradi vrtáme do konstrukce, tak u námi realizovaných instalací montujeme otvírače výhradně tímto způsobem, protože výše uvedené uchycení nepovažujeme za zcela spolehlivé. Při instalaci svépomocí však můžete výše uvedený postup zkusit a pokud se neosvědčí, tak otvírače následně přivrtáte. V případě této varianty platí, že otvory do profilu pod oknem se vrtají zhruba v úrovni drážky probíhající středem tohoto profilu a na samotném otvírači se použijí pro uchycení dva větší otvory – v zavřené poloze by měl být otvírač v mezeře mezi oknem (a nedotýkat skla) a plochým profilem zavětrování střechy (v závislosti na umístění okna, ne vždy musí nastat situace, že pod otvíračem zavětrování bude) – viz foto instalovaného otvírače před doplněním o píst. V případě této instalaci provedeme předvrtání otvoru vrtákem o průměru 4 mm pro nerezové šrouby do plechu (viz přiložené foto), které se nejlépe zašroubují rázovým utahovákem.
POZICE OTVÍRAČE (ZATÍM BEZ PÍSTU) PO JEHO INSTALACI
NAPEVNO PŘIŠROUBOVANÝ OTVÍRAČ

Instalace těsnění

Začínáme od shora dolů. Do drážky natlačíme cca 40 cm těsnění a poté se jej snažíme v drážce povytáhnout/stlačit směrem nahoru, aby se kompenzovalo vytáhnutí při vkládání do drážky a opět pokračujeme dalšími 40 cm a proces opakujeme.

Těsnění v čase ještě mírně pracuje/smršťuje, navíc při instalaci v teplém počasí těsnění změkne a má tendenci se natahovat (především černé těsnění, barevné varianty k tomu nejsou tolik náchylné), tak se snažíme do drážky natlačit co nejvíce těsnění i za cenu toho, že bude v drážce jakoby nařasené. Abychom měli jistotu, že vše bude časem v pořádku, tak na svislých stěnách necháme přesahovat cca 3-4 cm těsnění (netýká se štítové části nad úrovní dveří, tam je lepší těsnění nařasit a zastřihnout načisto). Na střeše ponecháváme přesahovat cca 2 cm za hranu okapu a tento přesah schováme do okapu. U střešních oken pak necháváme přesah cca 1- 1,5 cm za okraj okna.

Po pár měsících, kdy si vše sedne a těsnění trochu vyschne, tak jej zkusíme opět v drážce povytáhnout/nařasit. Především u černého těsnění se zpravidla podaří přebývajícím těsnění “doplnit” do drážky. Pokud by těsnění již nebylo kam vmáčknout, tak jej zastřihněme na finální délku sloupku. Pokud by naopak přetrvávalo nařasení, tak přejetím prsty shora dolů nařasení srovnáme a přebytek těsnění opět zastřihneme. Uvedené upravení délky těsnění se týká pouze svislých stěn, na střeše tento krok nutný není. Ke střihání těsnění velice dobře fungují ostré zahradnické nůžky s rovnou čepelí, ale lze si též pomoci nožem.

Krytka zakončení základového profilu

Posledním krokem je nasazení krytek základového profilu nalevo a napravo ode dveří, které přikládáme nad rámec dodávky od výrobce. V závislosti na tloušťce laku by měly držet bez nutnosti dalšího lepení, pokud by tomu tak nebylo, aplikujte trochu silikonu použitého na utěsnění rohů.